Đèn phòng sạch - den phong sach, den phong lanh, den kho lanh

Đèn phòng sạch - den phong sach, den phong lanh, den kho lanh

Đèn phòng sạch là sản phẩm  đèn chiếu sáng đáp ứng cho nhu cầu chiếu sáng các khu vực yêu cầu đảm bảo môi trường sạch (cleanroom), trong các lĩnh vực sản xuất phù hợp với yêu cầu của GMP, HACCP hoặc các lĩnh vực sản xuất điện tử công nghệ cao, y tế, phòng thí nghiệm...

PP-CPL-T6060-40; PP-CPL-T30120-40

ĐÈN PHÒNG SẠCH PANEL GMP ÂM TRẦN IP65 (phiên bản nắp mở)

PP-CPL-T6060-40; PP-CPL-T30120-40

ĐÈN PHÒNG SẠCH PANEL GMP ÂM TRẦN IP65 (phiên bản chuẩn)

PP-CPL-M6060-50; PP-CPL-M30120-25

ĐÈN PHÒNG SẠCH PANEL GMP ỐP TRẦN IP54 BACKLIT

ĐÈN BATTEN TEAR-DROP PHÒNG SẠCH (PHIÊN BẢN VÀNG)

PP-CB-30; PP-CBA-36

ĐÈN BATTEN TEAR-DROP PHÒNG SẠCH (PHIÊN BẢN TRẮNG)

PP-T8-18x2, PP-T8-20x2

ĐÈN TUBE PHÒNG SẠCH

ĐÈN KHỬ TRÙNG KHÔNG KHÍ LED UVC DẠNG DOWNLIGHT

Chúng tôi cung cấp dòng sản phẩm Đèn phòng sạch và Đèn kho lạnh với giá trị cốt lõi là chất lượng và cập nhật xu hướng mới nhất 2023 cho các công trình công nghiệp tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới. 

Thông tin tham khảo:

- ĐÈN PHÒNG SẠCH VÀ ĐÈN KHO LẠNH – 2 XU HƯỚNG ĐÁNG CHÚ Ý CỦA THỊ TRƯỜNG ĐÈN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NĂM 2023 https://pipowersolutions.com/den-phong-sach-va-den-kho-lanh-2-xu-huong-dang-chu-y-cua-thi-truong-den-cong-nghiep-viet-nam-nam-2023.html

- XU HƯỚNG ĐÈN KHO LẠNH TRONG NĂM 2023 TẠI VIỆT NAM https://pipowersolutions.com/nhung-xu-huong-den-phong-sach-viet-nam-2023.html

- XU HƯỚNG ĐÈN PHÒNG SẠCH VIỆT NAM 2023 https://pipowersolutions.com/xu-huong-den-kho-lanh-trong-nam-2023-tai-viet-nam.html